Réateolaíocht do Thosaitheoirí | Astronomy for Beginners

Events for International Dark Sky week – Wednesday 3rd April 2024

We had a fantastic turnout in Ballycroy for our first event for International dark sky week today.  We were treated to an on screen explanation of the night sky by Caoimhín de Bhailís  Through the irish language, Caoimhín explored the myths and legends behind constellations as well as some astronomical treats currently visible on clear nights under dark skies.  We looked at Jupiter’s moons, the comet 12P pons/brooks and the nearest Andromeda galaxy, visible with the naked eye for those lucky enjoy to live under skies free from light pollution.   Caomhín also gave us a tour of the surface of our own beautiful moon, including a visit to the Agnes Mary Clarke crater (yes an Irish woman has a crater named after her!) and a number of other sites visible with telescopes and binoculars.  A big local interest from our young audience, their curiosity sparking a long list of astronomical questions!  Clearly the future looks bright for astronomy in Mayo – so, let’s keep the skies dark together and help children to name more stars in the sky than stars on the screen…..!

Caoimhín used Stellarium for his presentation; a free software that is available from Stellarium – Mayo Dark Sky Park, which includes a free download with a localised backdrop of Ballycroy. 

Please enjoy our event photos. 

Join us for more astronomy events later this week or check our www.mayodarkskypark.ie

 ___

Bhí slua mór i láthair i mBaile Chruaich don chéad imeacht a bhí ar siúl againn do Sheachtain Idirnáisiúnta na Spéire Dorcha inniu. Thug Caoimhín de Bhailís míniú iontach ar an scáileán dúinn ar spéir na hoíche. Trí mheán na Gaeilge, rinne Caoimhín iniúchadh ar na miotais agus na finscéalta taobh thiar de na réaltbhuíonta chomh maith le réalteolaíocht álainn atá le feiceáil faoi láthair ar oícheanta soiléire faoi spéartha dorcha. D’fhéachamar ar ghealacha Iúpatair, ar an gcóiméad 12P pons/brooks agus ar an réaltra Andraiméide is cóngaraí atá le feiceáil leis an tsúil lom dóibh siúd a bhfuil an t-ádh leo cónaí a bheith orthu faoi spéartha atá saor ó thruailliú solais. Thug Caoimhín turas dúinn freisin ar dhromchla na gealaí áille atá againn féin, lena n-áirítear cuairt ar chráitéar Agnes Mary Clarke (tá bean Éireannach ann a ainmníodh cráitéar ina diaidh) agus roinnt suíomhanna eile atá le feiceáil le teileascóip. Léiríodh suim mhór áitiúil i measc na ndaoine óga a bhí i láthair agus spreag a bhfiosracht liosta fada de cheisteanna réalteolaíocha! Is léir go bhfuil todhchaí gheal roimh réalteolaíocht Mhaigh Eo – mar sin, coinnímis na spéartha dorcha le chéile agus ligimis do pháistí réaltaí sa spéir a ainmniú, seachas réaltaí ar an scáileán…..!

Bhain Caoimhín úsáid as Stellarium dá chur i láthair; bogearraí saor in aisce atá ar fáil ó Stellarium – Páirc Spéire Dorcha Mhaigh Eo, lena n-áirítear íoslódáil saor in aisce agus Baile Chruaich mar chúlra logánta aige. 

Féachaigí ár ngrianghraif ón imeacht thíos le do thoil. 

Bígí linn le haghaidh tuilleadh imeachtaí réalteolaíochta níos déanaí an tseachtain seo nó féachaigí ár www.mayodarkskypark.ie

Scroll to Top