Ceisteanna Coitianta

Ceisteanna Coitianta

What is a Dark Sky Park?

Tá níos mó i gceist le Páirc Spéire Dorcha ná díreach dorcha, is áit í ina ndéantar spéartha réaltacha eisceachtúla a chosaint agus a luacháil mar acmhainn thábhachtach oideachais, chultúrtha, radhairc agus nádúrtha. Trínár spéartha dorcha a chosaint cabhraímid le héiceachórais agus leis an bhfiadhúlra, meallaimid turasóireacht lasmuigh den séasúr agus laghdaítear ár lorg carbóin.

I mí na Bealtaine 2016, bhronn an Cumann Idirnáisiúnta na Spéire Dorcha caighdeán Sraith Óir de Pháirc Idirnáisiúnta na Spéire Dorcha orainn. Tá an próiseas deimhnithe bunaithe ar chláir chaomhnaithe, mar Shuíomhanna Oidhreachta Domhanda UNESCO agus Anaclanna Bithsféir.

Is é an gradam Sraith Óir an gradam is airde agus is féidir a fháil, rud a chiallaíonn go bhfuil aitheantas idirnáisiúnta anois ag Maigh Eo mar cheann de na háiteanna is fearr ar domhan le hiontais na hoíche a fheiceáil.

What is the International Dark Sky Association?

Ó 1988, tá an Cumann Idirnáisiúnta um Spéire Dorcha (IDA) (eagraíocht neamhbhrabúis atá bunaithe i SAM) ag obair chun an timpeallacht oíche agus ár n-oidhreacht spéartha dorcha a chaomhnú agus a chosaint trí shoilsiú allamuigh atá freagrach don chomhshaol. Is é an IDA an t-údarás domhanda aitheanta ar thruailliú solais.

Why are Dark Skies Important?

Ní fheicfidh na milliúin leanaí ar fud an domhain Bealach na Bó Finne mar gheall ar thruailliú solais (úsáid mhíchuí nó iomarcach as solas saorga). Ní hamháin go thógann truailliú solais ár amharc ar na réaltaí, cuireann sé airgead amú agus bíonn drochthionchar aige ar ár sláinte, ar ár bhfiadhúlra agus ar an gcomhshaol. Caomhnaíonn áiteanna na Spéire Dorcha na spéartha réaltacha, spreagann siad an chruthaitheacht agus athcheangalaíonn siad sinn le háilleacht nádúrtha na hoíche.

If I live near a Dark Sky Park, Will I be asked to turn off the lights?

Ní hea. Nílimid ag iarraidh ar chónaitheoirí solas a mhúchadh ná athruithe nach bhfuil gá leo a dhéanamh. Ina áit sin, tá súil againn daoine a spreagadh chun soilsiú níos lú agus/nó soilsiú níos oiriúnaí a úsáid de réir mar is gá. Tá tuilleadh sonraí curtha ar fáil againn inár rannán ar Thruailliú Solais mar aon le treoir is féidir a íoslódáil.

How will it affect me?

Cuirfimid na deiseanna atá ar fáil do ghnólachtaí agus do phobail áitiúla chun cinn trí thionscadal na spéire dorcha mar mhargadh turasóireachta méadaithe agus séasúr turasóireachta níos faide, bunaithe ar réalteolaíocht agus léirthuiscint ar an timpeallacht oíche, go háirithe le linn míonna ciúine an gheimhridh.

Scroll to Top