Clár Oideachais

Clár Oideachais

Tá sé mar aidhm ag Ionad Oideachais Páirc Náisiúnta Néifinne Fiáine feasacht a ardú ar an domhan nádúrtha agus ar ár Spéartha Dorcha. Tá na cláir saor in aisce do scoileanna.

Aidhmeanna Chlár Oideachais na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra:

 • Meas, tuiscint agus cúram don oidhreacht a chur chun cinn agus go háirithe don domhan nádúrtha.
 • Forbairt cleachtais atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a spreagadh.
 • An pobal a chur ar an eolas faoin tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra agus a ról i gcaomhnú.

Lá na Spéartha Dorcha

Caith 2/3 uair an chloig ag iniúchadh ár spéartha agus ár spás trí ghníomhaíochtaí láimhe mar

 • Cur i láthair ar “Spéartha Dorcha Mhaigh Eo”
 • Réamhrá Léarscáil Spéire
 • Físeán teagaisc ar Stellarium
 • Déan mo scoil oiriúnach do Spéir dorcha
 • Roghnaigh Gníomhaíocht Spéire Dorcha
  a) Siopa Roicéid nó
  b) Ceardaíocht Spáis
  c) Truailliú Solais & an timpeallacht

Ionad Faigh Amach Buneolaíochta ceadaithe

Buneolaíocht: Caith 2-3 uair an chloig ag tabhairt cuairte ar Ionad Cuairteoirí Páirc Náisiúnta Néifinne Fiáine le do rang. Sa chéad uair a chloig beidh turas timpeall an taispeántais idirghníomhach agus cuairt ar an seomra ranga lasmuigh. Rogha de cheann amháin de na turgnaimh cheadaithe DPSM seo a leanas a bheidh sa dara uair:

 • Glanadh Uisce Salach
 • Bleachtairí Cistine
 • Déan beathadán éan agus folctha éan simplí

Dúshlán Bleachtaire Portaigh

 • Breathnú ar an taispeántas.
 • Cur i láthair ar phortaigh/tailte móna, an phríomhghnáthóg i bPáirc Náisiúnta Néifinne Fiáine le béim ar leith ar na plandaí agus na hainmhithe a fhaightear laistigh den ghnáthóg seo.
 • Cuardach chun mionainmhithe a aimsiú ag baint úsáid as pútair.
 • Ag scrúdú plandaí fiáine an phortaigh.
 • Tumadóireacht locháin chun féachaint cad iad na mionainmhithe a chónaíonn inár lochán.

Conas Áirithint a Dhéanamh

TÁ IONAD OIDEACHAIS AR OSCAILT Ó AIBREÁN GO SAMHAIN.

Is féidir áirithintí a dhéanamh trí ríomhphost: ballycroyvisitorcentre@npws.gov.ie

Tabhair faoi deara gur féidir lenár ndialann a líonadh go han-tapa. Más mian leat áit a chur in áirithe, cuir glaoch orainn chomh luath agus is féidir.

Ní ghlacaimid ach le háirithintí ar an nguthán: (098) 49888

Maoirseacht

Éilímid go dtabharfaidh grúpaí ceannaire fásta amháin ar a laghad in aghaidh gach deichniúr leanaí le 30 páiste ar a mhéad.

Tá na ceannairí seo freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an ngrúpa.

Chun Cód Iompraíochta na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra do Chosaint Leanaí a fháil cliceáil anseo le do thoil

Praiticiúlachtaí

 • Is féidir le mionbhusanna agus cóistí tiomáint suas go dtí an t-ionad cuairteoirí agus páirceáil sna spásanna páirceála bus ainmnithe.
 • Moltar do chuairteoirí fearas báistí iomlán agus coisbheart oiriúnach a thabhairt leo agus péire éadaí breise a thabhairt leo.
 • Cá Bhfuil Muid?: Tá an tIonad Cuairteoirí suite i sráidbhaile Bhaile Chruaich ar bhóthar an N59 idir Mala Raithní agus Bangor Erris. Féach ar an léarscáil anseo.
 • Nóta Tábhachtach: Toisc go mbíonn go leor dár ngníomhaíochtaí ar siúl lasmuigh, moltar do chuairteoirí foghlaim faoi Ghalar Lyme, is féidir faisnéis a fháil ar shuíomh Gréasáin Tick Talk Ireland.
Scroll to Top